Samoa

Name of first person interviewed: Kenneth Fio

Answers to Questions:

1.) O anafea na e faatoa taunuu mai ai iinei America?

-Oketopa, 1997

2. O le a le silasila sa iai una ua e taunuu mai ai?

-Sa ese lava mai le vaaiga I Samoa. E vave tele le olaga iinei ae maese I nuu tetele.

3. O a ni mea faigata sa ia te oe a o e faatu lou aiga iinei? Faapefea ona manumalo ma tutumau ina ia faatoilalo na puniala?

-Muamua sa faigata le eseesega o le gagana faaperitania mai le gagana Samoa. Le tulaga lea atoa foi ma le taua o gulauega sa faigata mo le matou aiga. Ina ua matou taunuu iinei, na matou sue mo ni uo lelei ma aiga ina ia maua ai se soifuaga lelei. Na mauaina isi fesoasoani mai le malo I ala lea I le uelefea.

4. O a ni ou fautuaaga mo tagata fou latou te o mai I America mai Samoa?

-Ia suesue malosi le gagana faaperitania ina ia mafia ona fessotai ma soo se isi ma maua se galuega lelei e tausi ai lou aiga.

Name of second person interviewed: Tauvala Alainuuese

Answers to Questions:

1.) O anafea na e faatoa taunuu mai ai iinei America?

-Oketopa, 2007

2. O le a le silasila sa iai una ua e taunuu mai ai?

-Ese le manaia!

3. O a ni mea faigata sa ia te oe a o e faatu lou aiga iinei? Faapefea ona manumalo ma tutumau ina ia faatoilalo na puniala?

-Sa faigofie mea uma aua oloo iai le tele o le matou aiga iinei ae meise I Utah ma California. Pau lava le mea sa faigata o le tau malulu isi a taimi.

4. O a ni ou fautuaaga mo tagata fou latou te o mai I America mai Samoa?

-Sue se galuega lelei ma tumau I le aoga. O le tulaga o le gagana o se isi mea taua mo le mauaina

o le soifuaga lelei ma le fiafia tele.

Name of third person interviewed: Peter Talili

1.) O anafea na e faatoa taunuu mai ai iinei America?

-1958

2. O le a le silasila sa iai una ua e taunuu mai ai?

-Manaia tele ae ese le matautia o le tau malulu. Sa matou nonofo I le nofoaga NAVY I Port Hueneme, CA, o le mea na ua ala ai ona matou maua ai se fale lelei ma se galuega lelei.

3. O a ni mea faigata sa ia te oe a o e faatu lou aiga iinei? Faapefea ona manumalo ma tutumau ina ia faatoilalo na puniala?

-Mo le matou tina, sa faigata ona faamasani I mea ai America aua e mamao ese mai mea ai Samoa. Mo au, out e le fiafia le tau malulu. O lea sa faigata tele le eseesega o le tau aua sa ou masani lava I le tau mafanafana.

4. O a ni ou fautuaaga mo tagata fou latou te o mai I America mai Samoa?

O le mea sili ona taua o le tumau lea I le aoga. Iinei America e iai le moomia o tagata uma latou te auai le aoga aua e le maua ni galuega lelei pe a le tumau ma faauu mai le aoga. E tatau I matua uma ona fesoasoani ma uunai latou fanau latou te tumau I le aoga ina ia mafia ona maua se galuega lelei ma tausi o latou aiga mo le olaga atoa. Mulimuli e tatau I tagata uma ona manatua o latou tu ma aga sa maua mai Samoa ae maese le tulaga o le gagana ma le aganuu. O lea faapena ona sii latou I luga le pa e maua ai nisi tulaga aoga ma taua.

Name of fourth person interviewed: Jo Ann Sa’u

1.) O anafea na e faatoa taunuu mai ai iinei America?

-2000

2. O le a le silasila sa iai una ua e taunuu mai ai?

-Ese lava mai le olaga Samoa. Sa ou maimanatu I le fia toe vaai I lou atunuu masani aua sa faigata le amataga iinei.

3. O a ni mea faigata sa ia te oe a o e faatu lou aiga iinei? Faapefea ona manumalo ma tutumau ina ia faatoilalo na puniala?

-Ina ua ou taunuu mai iinei, sa ou le iloa se mea e tasi e uiga I lenei atunuu. E mo’I e iai ni mea a faatusa ma le olaga I Tutuila ae ua faigata foi le faamasaniga ma le olaga iinei. Na faigata le sailiga mo galuega aua le tausiga o lou aiga. E moi sa faigata lena vaitaimi ae ua ou tumau I le galuega ma ou le popole I le tulaga ua iai. Ua ou fesili atu I lou Auntie mo ni fesoassoani ona maua ai lea na mea na sue ai.

4. O a ni ou fautuaaga mo tagata fou latou te o mai I America mai Samoa?

-E tatau I tagata Samoa pe a oo mai iinei, ona tuu le ma poo maasiasi pe a manao e fesili atu I nisi tagata mo fesoasoani. E tatau foi ona saili se galuega lelei ina ia le faalagolago I le malo America mo tupe ma mea faapena. Ia agai I luma I taimi uma ma aua le toe tepa I tua I le tulaga o maimanatu mo Samoa ma le olaga sa I iai. Aua le popole pau lava le mea taumafai I aso uma ona atili ai mea lelei iinei America.

Name of fifth person interviewed. Taaumanaia Lesa

1.) O anafea na e faatoa taunuu mai ai iinei America?

-1995

2. O le a le silasila sa iai una ua e taunuu mai ai?

-E vave tele le olaga iinei, le nao taavale ae le olaga atoa. E manaua ae ese lava mai le olaga masani I Samoa.

3. O a ni mea faigata sa ia te oe a o e faatu lou aiga iinei? Faapefea ona manumalo ma tutumau ina ia faatoilalo na puniala?

-Na amata lou olaga Iinei I le mauaina lea o se sikolasipi mai le iuniverisite o Hawaii e taalo ai tapolo. Ina ua maea na tausaga I Hawaii ua ou mei mai iinei Utah ma siitia I BYU. Ua tele lava le aoga ma ou manatu foi e faigata lava e faamasani ai. Ua ou manumalo ma faatoilalo nei puniala e ala lea I lou fiafia e fesili atu I nisi mo fesoasoani ma tuu lou ma Iai.

4. O a ni ou fautuaaga mo tagata fou latou te o mai I America mai Samoa?

-E fesoasoani pe a oo mai ou matua muamua e lei oo mai oe. A faapea e mafia, e tatau ona asi mai muamua aua e ese lava le olaga iinei mai le olgaga I Samoa. Ma le isi mea, e lei tuua Samoa e ao ona auai le aoga mo sini taimi e faamasani iai ma maua le poto ma le atamai. O le tulaga I America e iai le tulaga masani lava. A faapea e iai se tagata mauoa e mafia ona tepa I tua va vaai le tagata lea I totonu o latou aiga o le ua auai le aoga ina ia maua se galuage lelei aua le faasolopito o se olaga faamanuiaina iinei America. O lona uiga, e iai le tagata ua auai le aoga, ona maua lea le manuia mo latou aiga I na aso ua sosoo mai ai. Ia tumau I le aoga ma aua le fiu gofie!

TOP